Designer

NAOYA FUJIWARA

Selected Projects

2019 Seibu Ikebukuro Platinum salon (Ikebukuro, Tokyo)
  Seibu Ikebukuro Special room (Ikebukuro, Tokyo)
   
2016 TOMOKO KODERA CONCEPT SHOP (Aoyama, Tokyo)